Bolesť dolného chrbta

Chronickou alebo návratnou bolesťou dolného chrbta (low-back pain syndróm) trpí veľký počet ľudí všetkých vekových skupín. Jej výskyt u produktívnej populácie vyspelých spoločností dosahuje 80-100% , je najčastejšou príčinou invalidizácie ľudí v produktívnom veku a predstavuje vážny ekonomický problém. Príčina bolesti je rôznorodá, aj manifestuje sa rôzne. Spolupôsobia však aj psychosociálne problémy a dôsledky predčasne indikovaných a opakovaných neurochirurgických intervencií, ktoré často vedú k ďalšiemu zhoršovaniu bolesti a invalidizácii pacienta.
U chronických bolestí chrbta, eventuálne akútne exacerbovaných je to zmena životného štýlu, ktorá umožní riadenú a následne individuálnu rehabilitáciu, s prerušením bludného kruhu reaktívnej bolesti.
V tomto štádiu sú indikované terapeutické epidurálne blokády s aplikáciou lokálnych anestetík, kortikosteroidov, ktoré umožnia po odstránení bolestí zahájiť aktívnu rehabilitáciu pacienta a vyhnúť sa až v 90% neurochirurgickej liečbe. S touto liečbou máme mnohoročné skúsenosti o čom svedčí niekoľko sto úspešne preliečených pacientov.

Kaudálne blokády:

kaudálny blok je epidurálna injekcia, patrí medzi anestéziologické techniky, ktoré sa využívajú v liečbe bolesti. Do epidurálneho priestoru sa aplikuje celý rad liekov, ktoré majú zabezpečiť samotnú analgéziu - bezbolestnosť ( analgetiká, lokálne anestetiká) alebo majú podporiť ich analgetický efekt ( kortikosteroidy ).
Táto technika sa využíva v liečbe bolesti v driekovej oblasti . Aplikácia je na rozdiel od operačnej liečby menej náročná pre pacienta aj pre lekára, nesie so sebou menej komplikácií. Možno ju vykonávať ambulantne.
Pri cielenej liečbe epidurálnou aplikáciou farmák je preto žiadúce, aby sa tieto dostali čím bližšie k postihnutej oblasti a to čo najvhodnejšou aplikačnou formou a tým sa kvalitnejšie ovplyvnili patologické procesy v mieste útlaku nervu.
KB majú trojnásobný patofyziologický účinok: mechanický (dekompresia nervového koreňa tlakom objemu roztoku), účinok lokálne-anestetický (umŕtvenie a prerušenie patologických miechových okruhov) , protiopuchový a protizápalový efekt kortikoidu.