Questions about the pain?
Here You can find all the frequently asked questions. Didn’t find the answer to Your question? Try to contact us. We’ll be pleased to help You with Your issue.
Ask us
 • 1
  Je potrebné mať “Výmenný lístok” ?
 • Zo Zákona ( od 1.4.2013 platí novela zákona č. 576/2004 Z. z) vyplýva povinnosť mať výmenný lístok pri návšetve lekára - špecialistu . Výnimkou môže byť akútny stav, kedy nemôže dôjsť k odkadu vyšetrenia, repsektíve odklad by mohol mať nepriaznivý vplyv na zdravotný stav pacienta. Ak ste sa už niekedy v minulosti u nás liečili a prichádzate len na opätovné vyšetrenie alebo predpísanie liekov, nemusíte znova mať odporúčanie od obvodného doktora.
 • 2
  Musím sa na vyšetrenie objednať?
 • Vzhľadom k dĺžke vyšetrenia ( pri prvom vyšetrení aspoň 60 minút) je potrebné sa ku nám objednať.
 • 3
  Ktoré bolesti sú najčastejšie liečené v algeziologickej ambulancii?
 • bolesti chrbta, v dôsledku vysunutia medzistavcových platničiek, degeneratívnych zmien, zúženia miechového kanála, fibrózy, nádorov. bolesť súvisiaca s onkologickým ochorením chronické bolesti brucha neuralgia trojklanného nervu bolesť v súvislosti s pásovým oparom komplexný regionálny bolestivý syndróm bolesti svalov a kĺbov fibromyalgie chronické bolesti hlavy ochorenia centrálneho nervového systému spojené s bolesťou bolesti súvisiace s osteoporózou a kompresívnymi zlomeninami stavcov zabezpečenie starostlivosť o pacientov po zavedení neurostimulátora
 • 4
  Čo je algeziológia
 • veda, ktorá sa zaoberá liečbou bolesti, je nadstavbový medicínsky odbor nad základnými klinickými odbormi: anestéziológia a intenzívna medicína, neurológia, pediatria a interná medicína. Zabezpečuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť pozostávajúcu z diagnostiky, prevencie a racionálnej liečby tých bolestivých symptómov, ktoré nereagujú na zaužívané liečebné postupy, pretrvávajú napriek odstráneniu vyvolávajúcej príčiny alebo sú dôsledkom v súčasnosti nevyliečiteľných ochorení. Alegeziológia sa zaoberá riešením akútnej, chronickej a onkologickej bolesti s odlišnými patofyziologickými mechanizmami. Najlepšie vystihuje bolesť definícia Medzinárodnej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti (ISAP) , ktorá hovorí: "Bolesť je nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva, alebo sa ako taký opisuje. Bolesť je vždy subjektívna." Chronická bolesť je v súčasnosti najväčším zdravotníckym problémom v Európe a je samostatnou chorobnou jednotkou. Bolesť je to, čo pacient cíti a nie je to, čo si o bolesti pacienta myslí jeho okolie. Keďže bolesť je subjektívna záležitosť, intenzitu bolesti nevieme zmerať objektívne, ani laboratórne dokázať, preto je aj liečba bolesti pomerne zložitým problémom a vyžaduje úzku spoluprácu pacienta a lekára. Mnohí sa domnievajú, že bolesť rovnako ako choroba patrí k životu a keď príde, musí sa znášať. Nie je to však pravda! Právo na odstránenie bolesti a utrpenia patrí k základným ľudským právam a naopak ponechanie pacienta v bolesti možno kvalifikovať ako zanedbanie lekárskej povinnosti.
 • 5
  Kto može byť vyšetrený a liečený v ambulancii bolesti?
 • Pacient s bolesťou chronickou alebo akútnou ( poúrazovou, pooparčnou) , nádorovou aj nenádorovou a to v prípadok ak bežne používané konzervatívne postupy neviedli k zmierneniu bolesti, bolesť závažným spôsobom ovplyvňuje kvalitu pacientovho života, je indikovaný špeciálny postup v tlmení bolesti, včasná a intenzívna liečba môže skrátiť priebeh a trvanie ochorenia (Napr. herpes zoster (pásový opar), komplexný regionálny bolestivý syndróm) Liečba každého pacienta je individuálna. V spolupráci s kolegami v ostatných odboroch (neurológia, ortopédia, FRO, psychiatria, psychológia) zabezpečujeme multidisciplinárny prístup v liečbe bolesti, tak vieme v terapii využiť celé spektrum terapeutických možností.

Specialized expert medical practice for treatment of chronic pain syndromes

Pain-treatment medical practice provides a large scale of performance and methods focused on treating the chronic pain which is based on many different causes of illness. Algmed also provides a team of physicians qualified in the field of anesteziology and medical intensive care, in the cooperation with an anestetist nurse in the ambulance.
Continue

Contracted insurance