Kérdése van a fájdalom?
Itt megtalálja a választ a gyakran feltett kérdésekre a fájdalom iránt. Nem találja a választ a kérdésre, forduljon hozzánk, és mi szívesen válaszolunk.
kérdeze meg
 • 1
  Je potrebné mať “Výmenný lístok” ?
 • Zo Zákona ( od 1.4.2013 platí novela zákona č. 576/2004 Z. z) vyplýva povinnosť mať výmenný lístok pri návšetve lekára - špecialistu . Výnimkou môže byť akútny stav, kedy nemôže dôjsť k odkadu vyšetrenia, repsektíve odklad by mohol mať nepriaznivý vplyv na zdravotný stav pacienta. Ak ste sa už niekedy v minulosti u nás liečili a prichádzate len na opätovné vyšetrenie alebo predpísanie liekov, nemusíte znova mať odporúčanie od obvodného doktora.
 • 2
  Musím sa na vyšetrenie objednať?
 • Vzhľadom k dĺžke vyšetrenia ( pri prvom vyšetrení aspoň 60 minút) je potrebné sa ku nám objednať.
 • 3
  Ktoré bolesti sú najčastejšie liečené v algeziologickej ambulancii?
 • bolesti chrbta, v dôsledku vysunutia medzistavcových platničiek, degeneratívnych zmien, zúženia miechového kanála, fibrózy, nádorov. bolesť súvisiaca s onkologickým ochorením chronické bolesti brucha neuralgia trojklanného nervu bolesť v súvislosti s pásovým oparom komplexný regionálny bolestivý syndróm bolesti svalov a kĺbov fibromyalgie chronické bolesti hlavy ochorenia centrálneho nervového systému spojené s bolesťou bolesti súvisiace s osteoporózou a kompresívnymi zlomeninami stavcov zabezpečenie starostlivosť o pacientov po zavedení neurostimulátora
 • 4
  Čo je algeziológia
 • veda, ktorá sa zaoberá liečbou bolesti, je nadstavbový medicínsky odbor nad základnými klinickými odbormi: anestéziológia a intenzívna medicína, neurológia, pediatria a interná medicína. Zabezpečuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť pozostávajúcu z diagnostiky, prevencie a racionálnej liečby tých bolestivých symptómov, ktoré nereagujú na zaužívané liečebné postupy, pretrvávajú napriek odstráneniu vyvolávajúcej príčiny alebo sú dôsledkom v súčasnosti nevyliečiteľných ochorení. Alegeziológia sa zaoberá riešením akútnej, chronickej a onkologickej bolesti s odlišnými patofyziologickými mechanizmami. Najlepšie vystihuje bolesť definícia Medzinárodnej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti (ISAP) , ktorá hovorí: "Bolesť je nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva, alebo sa ako taký opisuje. Bolesť je vždy subjektívna." Chronická bolesť je v súčasnosti najväčším zdravotníckym problémom v Európe a je samostatnou chorobnou jednotkou. Bolesť je to, čo pacient cíti a nie je to, čo si o bolesti pacienta myslí jeho okolie. Keďže bolesť je subjektívna záležitosť, intenzitu bolesti nevieme zmerať objektívne, ani laboratórne dokázať, preto je aj liečba bolesti pomerne zložitým problémom a vyžaduje úzku spoluprácu pacienta a lekára. Mnohí sa domnievajú, že bolesť rovnako ako choroba patrí k životu a keď príde, musí sa znášať. Nie je to však pravda! Právo na odstránenie bolesti a utrpenia patrí k základným ľudským právam a naopak ponechanie pacienta v bolesti možno kvalifikovať ako zanedbanie lekárskej povinnosti.
 • 5
  Kto može byť vyšetrený a liečený v ambulancii bolesti?
 • Pacient s bolesťou chronickou alebo akútnou ( poúrazovou, pooparčnou) , nádorovou aj nenádorovou a to v prípadok ak bežne používané konzervatívne postupy neviedli k zmierneniu bolesti, bolesť závažným spôsobom ovplyvňuje kvalitu pacientovho života, je indikovaný špeciálny postup v tlmení bolesti, včasná a intenzívna liečba môže skrátiť priebeh a trvanie ochorenia (Napr. herpes zoster (pásový opar), komplexný regionálny bolestivý syndróm) Liečba každého pacienta je individuálna. V spolupráci s kolegami v ostatných odboroch (neurológia, ortopédia, FRO, psychiatria, psychológia) zabezpečujeme multidisciplinárny prístup v liečbe bolesti, tak vieme v terapii využiť celé spektrum terapeutických možností.

Egy speciális szakrendelő a krónikus fájdalom szindrómák kezelésével foglalkozik

Fájdalom ambulancia széles skála módszert kínál a fájdalom csilapításához , gyógyításához. Szükség esetén a diagnózis felállítása vagy pontosítása, a fájdalom testi és lelki összetevőinek feltérképezése.
fojtatni

Szerződéses egészségbiztosítóval