Daniela Ogurčáková       08.01.2015 o 16:19       3094×
Základné indikácie


Základné indikácie k odoslaniu pacienta na špecializované pracovisko liečby bolesti sú:

 • konvenčný postup neviedol k úspechu
 • je indikovaný špeciálny postup
 • bolesť závažným spôsobom ovplyvňuje pacientov život
 • včasná a intenzívna liečba môže skrátiť priebeh a trvanie ochorenia (herpes zoster - pásový opar, komplexný regionálny bolestivý syndróm a i.)

Liečba každého pacienta je individuálna. V spolupráci s kolegami v ostatných odboroch (neurológia, ortopédia, FRO, psychiatria, psychológia) zabezpečujeme multidisciplinárny prístup v liečbe bolesti, tak vieme v terapii využiť celé spektrum terapeutických možností

Škála pacientov v našej ambulancii bolesti je veľmi široká:

 • bolesti chrbta, herniácie platničiek, spinálne stenózy (zúženia), nádory, fibrózy (zväzivovatenie)
  chronické bolesti brucha
 • komplexný regionálny bolestivý syndróm (tiež známy ako reflex sympatikovej dystrofie) bolesti svalov a kĺbov
 • ochorenia centrálneho nervového systému (bolesti hlavy, centrálne bolesti, atypické bolesti tváre)
 • nádorové bolesti
 • bolesti súvisiace s osteoporózou a kompresívnymi zlomeninami stavcov
 • akútna bolesť
Kľúčové
slová:
bolesť základneindikácia pacient

Špecializovaná odborná ambulancia pre liečbu chronických bolestivých syndrómov

Ambulancia bolesti poskytuje škálu výkonov a metód zameraných na liečbu bolesti pri rôznych ochoreniach. V ambulancii pracujú lekári, kvalifikovaní v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, v spolupráci s anestéziologickou sestrou.
pokračovať

Zmluvné poisťovne