Kto sme?
Algmed Ambulancia bolesti je špecializovaná odborná ambulancia pre liečbu predovšetkým chronických bolestivých syndrómov nezvládnuteľných doterajšou terapiou. Liečba začína dôkladným vstupným pohovorom, vychádzajúcim z výsledkov vyšetrení na odborných pracoviskách. Preto je potrebné vopred sa dohodnúť na termíne návštevy, k prvému vyšetreniu doniesť úplnú zdravotnú dokumentáciu a podľa možnosti doniesť vyplnený dotazník, ktorý je súčasťou našej internetovej stránky. Vzhľadom k časovej náročnosti predovšetkým vstupného pohovoru a vyšetrenia je nevyhnutné objednanie pacienta vždy na presne určenú hodinu.
kontaktujte nás
Ľudia
Sme tu pre Vás a Vaše problémy s bolesťou

MUDr. Daniela Ogurčáková hlavná doktorka, zakladateľka ambulancie bolesti

Marta Dembická sestrička
otvoriť mapu

Špecializovaná odborná ambulancia pre liečbu chronických bolestivých syndrómov

Ambulancia bolesti poskytuje škálu výkonov a metód zameraných na liečbu bolesti pri rôznych ochoreniach. V ambulancii pracujú lekári, kvalifikovaní v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, v spolupráci s anestéziologickou sestrou.
pokračovať

Zmluvné poisťovne