NAJČASTEJŠIE MÝTY O OPIOIDOCH

NAJČASTEJŠIE MÝTY O OPIOIDOCH

  ÚVAHY, TÝKAJÚCE SA OPIÁTOV VŠAK VÝLUČNE SÚVISIA S LIEČBOU BOLESTI   1. MOJA CHOROBA JE ASI V KONEČNEJ FÁZE, KEĎ MI LEKÁR PREDPISUJE SILNÝ OPIOID.  Odpoveď: Opioidné analgetiká (lieky tlmiace bolesť) nie sú určené iba pre konečnú fázu ochorenia. Ich...

ZÁKLADNÉ INDIKÁCIE

ZÁKLADNÉ INDIKÁCIE

ZÁKLADNÉ INDIKÁCIE K ODOSLANIU PACIENTA NA ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVISKO LIEČBY BOLESTI SÚ: konvenčný postup neviedol k úspechu je indikovaný špeciálny postup bolesť závažným spôsobom ovplyvňuje pacientov život včasná a intenzívna liečba môže skrátiť priebeh a trvanie...

BOLESŤ AKO BIOPSYCHOSOCIÁLNY FENOMÉN

BOLESŤ AKO BIOPSYCHOSOCIÁLNY FENOMÉN

Historička Roselyn Rey naznačuje, že nocicepcia je odrazom anatómie a psychológie, ale sociálne faktory sú podkladom pre vyjadrenie a liečbu bolesti. Rozsiahly sociopolitický kontext bolesti sa zmenil v posledných 2 desaťročiach na celom svete. Výskum biológie a...

PREVENCIA CIVILIZAČNÝCH CHORÔB

PREVENCIA CIVILIZAČNÝCH CHORÔB

Viete, že príčinou civilizačných chorôb sú chronické zápaly? 95% ľudí je v nebezpečenstve. Konzumácia priemyselne spracovaných potravín spôsobuje nerovnováhu medzi Omega 6 a Omega 3 v tele, čo vedie k chronickým zápalom v tele. Konzumujeme veľa Omega 6  a málo Omega...

ALGEZIOLÓGIA

ALGEZIOLÓGIA

Algeziológia - veda, ktorá sa zaoberá liečbou bolesti, je nadstavbový medicínsky odbor nad základnými klinickými odbormi: anestéziológia a intenzívna medicína, neurológia, pediatria a intenzívna medicína. Zabezpečuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť...