Základ tejto metódy vychádza z orientálnej medicíny, hlavne z akupunktúry. Využívajú sa postupy založené na stimulácii akupunktúrnych bodov, spúšťacích “trigger points”. Dobré výsledky metódy sú založené na dlhodobejšej stimulácii aktívnych bodov a procesov súvisiacich so zavedením biodermálnej nite. Výhodou terapie je, že pacient nemusí absolvovať terapiu pravidelne každý týždeň, ale intervaly ošetrenia sa môžu predĺžiť až na 1x do mesiaca aj dlhšie.

Niť sa zavádza do hĺbky niekoľko milimetrov až centimetrov, avšak nehrozí poškodenie nervov ani ciev, a tieto nite po vstrebaní zanechávajú za sebou kolagénovú mriežku. Špeciálne biodermálne nite sú úplne vstrebateľné a nevyvolávajú nežiadúce alergické reakcie (dĺžka vstrebávania je 90 dní). Nite sa zavádzajú sterilne špeciálnou ihlou po ktorej vytiahnutí zostáva biovlákno zasunuté pod miestom vpichu. Zákrok je takmer nebolestivý a miesto vpichu sa hojí rýchlo.

Vstrebávaním materiálu dosahujeme:

– Zlepšenie mikrocirkulácie
– Zlepšenie dodávky kyslíka
– Zlepšenie lymfatického obehu
– Relaxáciu svalstva
– Zlepšenie výživy šliach

 

Biodermálne nite aplikujeme čo najbližšie k bolestivým miestam alebo priamo do bolestivých zón: do spúšťacích bodov vo svaloch, spastických oblastí, bolesti chrbtice, radikulopatie, syndróm karpálneho kanála, kontraktúry svalov, tenisový lakeť, zmrznuté rameno, nestabilita v oblasti členka.

 

KONTRAINDIKÁCIE:

  • tehotenstvo
  • onkologické ochorenie
  • herpes
  • zápal v mieste aplikácie
  • sklon k tvorbe keloidov