TRÁPI VÁS BOLESŤ?

Ambulancia bolesti poskytuje škálu výkonov a metód zameraných na liečbu bolesti pri rôznych ochoreniach. V ambulancii pracujú lekári, kvalifikovaní v odbore anestéziológia a intenzívna medicína, v spolupráci s anestéziologickou sestrou. Ak máte akékoľvek problémy alebo otázky, sme tu pre vás.

ZÁKLADNÉ INDIKÁCIE K ODOSLANIU PACIENTA NA ŠPECIALIZOVANÉ PRACOVISKO LIEČBY BOLESTI SÚ:

 • konvenčný postup neviedol k úspechu
 • je indikovaný špeciálny postup
 • bolesť závažným spôsobom ovplyvňuje pacientov život
 • včasná a intenzívna liečba môže skrátiť priebeh a trvanie ochorenia (herpes zoster – pásový opar, komplexný regionálny bolestivý syndróm a i.)

Liečba každého pacienta je individuálna. V spolupráci s kolegami v ostatných odboroch (neurológia, ortopédia, FRO, psychiatria, psychológia) zabezpečujeme multidisciplinárny prístup v liečbe bolesti, tak vieme v terapii využiť celé spektrum terapeutických možností

ŠKÁLA PACIENTOV V NAŠEJ AMBULANCII BOLESTI JE VEĽMI ŠIROKÁ:

   • bolesti chrbta, herniácie platničiek, spinálne stenózy (zúženia), nádory, fibrózy (zväzivovatenie)
    chronické bolesti brucha
   • komplexný regionálny bolestivý syndróm (tiež známy ako reflex sympatikovej dystrofie) bolesti svalov a kĺbov
   • ochorenia centrálneho nervového systému (bolesti hlavy, centrálne bolesti, atypické bolesti tváre)
   • nádorové bolesti
   • bolesti súvisiace s osteoporózou a kompresívnymi zlomeninami stavcov
   • akútna bolesť

OŠETRENIE

Široká škála ošetrení na odstránenie bolesti.