APLIKÁCIA BIODERMÁLNYCH NITÍ

APLIKÁCIA BIODERMÁLNYCH NITÍ

Základ tejto metódy vychádza z orientálnej medicíny, hlavne z akupunktúry. Využívajú sa postupy založené na stimulácii akupunktúrnych bodov, spúšťacích “trigger points”. Dobré výsledky metódy sú založené na dlhodobejšej stimulácii aktívnych bodov a procesov...

APLIKÁCIA GUNA MD

APLIKÁCIA GUNA MD

Rad prípravkov COLLAGEN MEDICAL DEVICES sú certifikované zdravotnícke pomôcky na terapiu bolesti pohybového aparátu. Sú vyrábané talianskou spoločnosťou Guna, ktorá sa už viac ako dvadsať rokov zaoberá farmaceutickým výskumom. Spoločnosť Guna tradične vo svojich...

BANKOVANIE

BANKOVANIE

Táto prastará metóda existuje už tisíce rokov. Používali ju liečitelia v krajinách ako Čína, Egypt, Grécko a Irán. Z veľkej časti sa táto metóda používala na zmiernenie bolestí a ochorení pohybového aparátu. Tradičná čínska medicína, ktorá má asi najdlhšie skúsenosti...

NAJČASTEJŠIE MÝTY O OPIOIDOCH

NAJČASTEJŠIE MÝTY O OPIOIDOCH

  ÚVAHY, TÝKAJÚCE SA OPIÁTOV VŠAK VÝLUČNE SÚVISIA S LIEČBOU BOLESTI   1. MOJA CHOROBA JE ASI V KONEČNEJ FÁZE, KEĎ MI LEKÁR PREDPISUJE SILNÝ OPIOID.  Odpoveď: Opioidné analgetiká (lieky tlmiace bolesť) nie sú určené iba pre konečnú fázu ochorenia. Ich...

OPIOIDOVÁ ZÁVISLOSŤ

OPIOIDOVÁ ZÁVISLOSŤ

  Napriek rozsiahlemu výskumu a hľadaniu nových liečebných možností opioidy ostávajú najúčinnejším analgetikom, a to pre zvládanie bolesti akútnej i chronickej, nádorovej aj nenádorovej. Opioidová závislosť je diagnóza, ktorá sa charakterizuje ako neschopnosť...

POSTHERPETICKÁ NEURALGIA TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI

POSTHERPETICKÁ NEURALGIA TERAPEUTICKÉ MOŽNOSTI

Postherpetická neuralgia (PHN) je bolestivý stav postihujúci nervové vlákna a kožu. Je komplikáciou herpes zoster, ktorý vzniká reaktiváciou vírusu varicella-zoster (iniciálne spôsobuje ovčie kiahne – varicellu), latentne prežíva v gangliách dorzálnych koreňov miechy....