APLIKÁCIA BIODERMÁLNYCH NITÍ

Základ tejto metódy vychádza z orientálnej medicíny, hlavne z akupunktúry. Využívajú sa postupy založené na stimulácii akupunktúrnych bodov, spúšťacích “trigger points”. Dobré výsledky metódy sú založené na dlhodobejšej stimulácii aktívnych bodov a procesov súvisiacich so zavedením biodermálnej nite. Výhodou terapie je, že pacient nemusí absolvovať terapiu pravidelne každý týždeň, ale intervaly ošetrenia sa môžu predĺžiť až na 1x do mesiaca aj dlhšie.

Niť sa zavádza do hĺbky niekoľko milimetrov až centimetrov, avšak nehrozí poškodenie nervov ani ciev, a tieto nite po vstrebaní zanechávajú za sebou kolagénovú mriežku. Špeciálne biodermálne nite sú úplne vstrebateľné a nevyvolávajú nežiadúce alergické reakcie (dĺžka vstrebávania je 90 dní). Nite sa zavádzajú sterilne špeciálnou ihlou po ktorej vytiahnutí zostáva biovlákno zasunuté pod miestom vpichu. Zákrok je takmer nebolestivý a miesto vpichu sa hojí rýchlo.

Vstrebávaním materiálu dosahujeme:

– Zlepšenie mikrocirkulácie
– Zlepšenie dodávky kyslíka
– Zlepšenie lymfatického obehu
– Relaxáciu svalstva
– Zlepšenie výživy šliach

 

Biodermálne nite aplikujeme čo najbližšie k bolestivým miestam alebo priamo do bolestivých zón: do spúšťacích bodov vo svaloch, spastických oblastí, bolesti chrbtice, radikulopatie, syndróm karpálneho kanála, kontraktúry svalov, tenisový lakeť, zmrznuté rameno, nestabilita v oblasti členka.

 

KONTRAINDIKÁCIE:

 • tehotenstvo
 • onkologické ochorenie
 • herpes
 • zápal v mieste aplikácie
 • sklon k tvorbe keloidov

 

APLIKÁCIA GUNA MD

Rad prípravkov COLLAGEN MEDICAL DEVICES sú certifikované zdravotnícke pomôcky na terapiu bolesti pohybového aparátu. Sú vyrábané talianskou spoločnosťou Guna, ktorá sa už viac ako dvadsať rokov zaoberá farmaceutickým výskumom. Spoločnosť Guna tradične vo svojich prípravkoch využíva predovšetkým telu vlastné látky vo fyziologických koncentráciách v kombinácii s rastlinnými extraktmi a ďalšími prírodnými látkami. Konceptom je teda čo najprirodzenejšie regulovať fyziologické funkcie nášho organizmu tam, kde je to potrebné. Do konceptu tohto inovatívneho lekárskeho odvetvia tzv. „Fyziologickej regulačnej medicíny“ sa radia aj MD kolagénové injekcie.

Hlavnou prednosťou preparátov GUNA MD je šetrný druh terapie pri bolestivých svalovo-šľachových syndrómoch, ako aj pri lumboischialgickom syndróme. Kolagén obsiahnutý v prípravkoch predstavuje liečivo, ktoré formou regeneračnej a stimulačnej liečby potláča lokálne zápalové zmeny v oblasti šliach a kĺbov, pričom vyvoláva v kĺbe analgetickú reakciu.

Jedná sa o kompletný rad prípravkov na liečbu bolesti spôsobenej všetkými formami ochorenia pohybového a podporného aparátu. Zmierňujú bolesť a zlepšujú pohyblivosť kĺbov spomalením fyziologickej degenerácie kĺbov a pridružených tkanív, a to vždy v tej oblasti, pre ktorú sú určené. Zároveň zmierňujú poškodenie spôsobené starnutím, nesprávnym držaním tela, sprievodnými chronickými ochoreniami, poraneniami a úrazmi. Obsahujú kolagén, ktorý pôsobí proti ochabnutosti spojivového tkaniva a látky rastlinného a minerálneho pôvodu, ktoré napomáhajú transportu kolagénu do cieľového tkaniva. Účinkujú komplexne na bolesti pohybového aparátu.

Benefity

 • Účinnosť
 • Bezpečnosť
 • Znášanlivosť
 • Bez alergických reakcií
 • Prírodný pôvod
 • Pre všetky vekové kategórie
 • Bez rizika liekových interakcií
 • Možnosť kombinácie s inou liečbou

Prípravky sú dostupné v balení po 10 a 50 ampuliek. Nie sú viazané na lekársky predpis a sú k dostaniu v lekárni. Aplikácia je rýchla, minimálne bolestivá (aplikácia podkožná, intradermálna, intramuskulárna, intraartikulárna). Ideálne je absolvovať kúru 8-10 kolagénových injekcií, avšak záleží na type problému a odporúčania lekára.

Štandardným protokolom je použitie jednej až dvoch ampuliek 2-3x týždenne po dobu prvých dvoch týždňov podľa závažnosti a klinického stavu; následne jedno ošetrenie týždenne až do úľavy od bolesti. Úľava od bolesti sa zvyčajne dostavuje po prvom až treťom ošetrení.

Aplikácia GUNA MD injekcií je jednoduchá v malých dávkach a dobre tolerovaná pacientmi. Táto liečba býva odporúčaná ako alternatívna k liečbe viskosuplementáciou kyselinou hyalurónovou, kortikoidmi, alebo k perorálnej terapií analgetikami, nesteroidnymi antireumatikami a pod., pričom závažnejšie vedľajšie účinky neboli zaznamenané.

Popisovaný analgetický účinok je 60-70%, pri opakovanej aplikácii sa potencuje, po aplikácii 9. – 10. injekcie nastáva 80-90 % analgetický účinok.

 

Prípravky MD kolagénové injekcie sú dostupné v 13 rôznych typoch:

VYSOKODÁVKOVANÝ INFÚZNY VITAMÍN C V PREVENCII AJ LIEČBE

Znovu  vitamín C je nepostrádateľný pre svoj antioxidačný ochranný systém buniek. Je dôležitou súčasťou biochemických procesov v tele. Pre dosiahnutie liečebných účinkov vitamínu C je potrebné  vytvoriť v krvi 15x vyššiu  koncentráciu,  čo je možné len pri vnútrožilovom podaní. Jeho účinnosť je preukázaná početnými štúdiami napr. v onkológii, reumatológii, alergológii aj v dermatológii.Vysokoké dávky vitamínu C sú dôležité aj pre kvalitu pokožky. Udržuje elasticitu pokožky, spevňuje cievnu stenu, potláča nežiaduce pigmentácie.

VITAMÍN C – PROSTRIEDOK PREVENCIE A TERAPIE

Vitamín C je fyziologická, pre organizmus bežná látka, ktorej  prebytok sa obličkami vylúči potom, ako v tele uvedeným užitočným spôsobom ovplyvní tkanivo. Vzhľadom na funkciu, ktorú v tejto rovnováhe vitamínu C v tele hrajú obličky, je dôležitá neporušená funkcia obličiek. Osoby, ktoré trpia zlyhávaním obličiek, alebo sklonom k tvorbe obličkových kameňov, by nemali užívať vysokodávkovaný vitamín C. Liečbu vitamínom C dnes poisťovne nehradia. Obvykle se aplikuje formou krátkej vnútrožilovej infúzie, aplikáciu robí lekár alebo zdravotná sestra.  Niektorí odborníci charakterizujú podávanie vysokodávkovaného vitamínu C ako „zabudnutý poklad vo farmakoterapii“. Táto metóda sa totiž asi  v polovici  minulého storočia používala, potom sa na ňu pozabudlo, a až nedávno s objavom dôležitosti oxidatívneho stresu pri vzniku ochorení a objasnení funkcie, ktorú v ovplyvnení tohto stresu majú vysoké hladiny vitamínu C, bola táto perspektívna metóda na základe narastania odborných argumentov znovuobjavená. Jej účinnosť je doložená stále rastúcim množstvom laboratórnych i klinických štúdií.

Vitamín C sa podiela pri stresovej reakcii na syntéze steroidných hormónov, zvyšuje teda aj toleranciu stresu ovplyvňuje aj funkciu centrálneho nervového systému. Tým že funguje ako “ zametač” týchto  zlúčenín kyslíka , má aj imunomodulačný účinok, urýchľuje zlikvidovanie infekčného ochorenia, posilňuje cievy, zlepšuje horenie rán a pod. Z uvedeného vyplývajú aj indikácie  k jeho používaniu .

 

VITAMÍN C V TABLETOVEJ FORME NESTAČÍ:

Vzhľadom k obmedzeným transportným možnostiam v čreve sa z tabliet dostane do obehu len veľmi nízka koncentrácia  vitamínu, ktorá nemá proti infekčný, protizápalový ani proti nádorový efekt.

Aby vitamín C mal všetky uvedené účinky, musela by jeho koncentrácia dosiahnuť mnohonásobne vyšších hodnôt .

Ak je človek zdravý, má pestrú stravu s dostatočným príjmom tohto vitamínu  –nepotrebuje ho prijímať v infúznej liečbe. Iná situácia ale môže nastať ak organizmus potrebuje vyššie dávky tohto cenného vitamínu –vtedy sa dá dostatočná koncentrácia dosiahnuť priamym podaním vitamínu C do krvi, kedy sa jednorázovou dávkou 7,5 gramu prostredníctvom infúzie dosiahne plazmatická hladina vitamínu C 2,38 gramu. Je to liečebná dávka rovnajúca sa konzumácii zhruba 15 kilogramov pomarančov.

AKO VITAMÍN C ÚČINKUJE

Mechanizmus účinku infúzne podaného vitamínu C je závislý na dávke a prostredí, v ktorom sa nachádza. Pokiaľ je aplikovaná dávka 0,6 g vitamínu C na 1kg telesnej hmotnosti, potom infúzia pôsobí antioxidačne a teda účinkuje protizápalovo. Pri dávke 0,75 – 1,75 g/ kg telesnej hmotnosti vykazuje prooxidačné účinky – pôsobí ako netoxické chemoterapeutikum  bez nežiaducich účinkov.

PROTIZÁPALOVÉ PÔSOBENIE, A PRI AKÝCH OCHORENIACH SA DÁ POUŽIŤ.

Vitamín C je kofaktor, ktorý pomáha aktivizovať a normalizovať funkcie imunitného systému, čím ovplyvňuje zápal ako proces. Zápal je lokalizovaný na určité tkanivá tela a vitamín C je tiež kofaktorom regeneračných procesov. Takto vitamín C pôsobí ako liečivo na tkanivá poškodené zápalom.

ÚČINOK VITAMÍNU C NA NÁDOROVÉ BUNKY

Rakovinová bunka produkuje do svojho okolia látky laktát a feritín. Keď tieto látky prídu do kontaktu s dostatočnou hladinou askorbátu v plazme, vznikne peroxid vodíka. Ten je pre nádorovú bunku toxický, pretože niektoré nádorové bunky nevedia produkovať enzým, ktorý by peroxid vodíka rozložil. Nádorová bunka pod jeho vplyvom zahynie. U zdravých buniek k tomuto procesu nedochádza, pretože majú inú enzymatickú výbavu, a preto zostávajú nepoškodené. Vedecky overené štúdie referujú o zmenšovaní niektorých typov nádorov.

Naviac bolo dokázané pôsobenie proti metastázam , nakoľko blokuje v nádore tvorbu  ciev a tým možnosť ich šírenia.

Vitamín C sám  chorobu nevylieči, ale rozhodne podporí akúkoľvek chemoterapiu a podieľa sa na znížení  nežiaducich účinkov chemoterapie, spolupodieľa sa v obrannej líniu proti tomuto ochoreniu.

Doterajšie štúdie boli zamerané skôr na tráviaci trakt, najmä na nádory pakreatobiliárneho priestoru ( pankreas), kde doteraz terapia skôr zlyháva. Vitamín C sám  chorobu nevylieči, ale rozhodne podporí akúkoľvek chemoterapiu a podieľa sa na znížení  nežiaducich účinkov chemoterapie, spolupodieľa sa v obrannej líniu proti tomuto ochoreniu.

KEDY SA MOŽNÉ PODÁVAŤ PARENTERÁLNE  UPRAVENÝ VITAMÍN C:

Preventívne:  chronická únava, psychická záťaž, stres , fyzická námaha ( vrátane športu), u  pacientov s opakujúcimi sa infekciami a vírusovými ochoreniami, zlé hojenie rán, nadmerná tvorba vrások

Liečebne:

 • onkologické ochorenia,
 • Alergie – dýchacie, kožné,
 • Reumatologické ochorenia charakterizované bolesťami kĺbov ( artrózy),
 • Autoimunitné ochorenia ( Crohnova choroba, reumatoidnáartritída),
 • Metabolické syndrómy ( obezita, hyperglykémia, hyperlipidémie, hypertenzia, stres)
 • opakované infekcie
 • Imunodeficientné stavy – posilňuje imunitný a nervový systém ( astma, pásový opar)

KEDY JE VHODNÁ OPATRNOSŤ PRI PODÁVANÍ VITAMÍNU C VO VYSOKEJ DÁVKE:

 • poškodenie obličiek
 • obličkové kamene
 • patológia metabolizmu ukladania železa v organizme (  hemochromatóza )
 • u niektorých anémií( chudokrvnosť)  – thalasémia, sideropenia
 • môže viesť k ovplyvneniu antikoagulačnej liečby napr. pri liečbe warfarinom

 

NEŽIADUCE ÚČINKY POČAS APLIKÁCIE:

Počas podávania infúzie môže dôjsť k zosilneniu pocitu smädu a nutkanie na močenie, citliví pacienti môžu mať pocit chladu v ramene počas aplikácie infúzie. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k rozlíšeniu reakcií ako je zimnica, zvýšenie teploty. Rovnako ojedinele môžu byť pozorované respiračné príznaky a známky kožnej precitlivelosti.

V dňoch kedy sa podáva infúzia  je treba dostatočne zvýšiť príjem tekutín, aby sa zabránilo tvorbe oxalátových obličkových kameňov. Je vhodné obmedzí príjem potravín obsahujúcich oxaláty – špenát, červená repa, orechy, čokoláda.

 

DÁVKOVANIE U NEONKOLOGICKÉHO PACIENTA

Prevencia: 4 infúzie v dávkovaní 1x týždenne počas 1 mesiaca. Ideálna je preventívna kúra na jar a na jeseň.

Terapia: 1 infúzia v dávkovaní2-3x týždenne po dobu 1 až 3 mesiace, podľa  závažnosti ochorenia.
Dávkovacie schémy pre onkologického pacienta:

a) Vitamin C v dávke 0,1g/kg telesnej hmotnosti 1x týždenne

 • Mechanizmus účinku: imunomodulačný
 • Očakávaný efekt: zvýšenie kvality života onkologického pacienta, zníženie toxicity che- moterapeutík hlavne v oblasti imunitných  buniek.

b) Vitamin C v dávke 0,2-0,6 g/kg telesnej hmotnosti 2x týždenne

 • Mechanizmus účinku: protizápalový efekt na základe antioxidačného pôsobenia.
 • Očakávaný efekt: zvýšenie kvality života, zníženie toxicity chemoterapie, podpora účinnosti chemoterapeutických konvenčných postupov, prevencia metastáz, predĺženie doby remise, predĺženie  doby do progresie, cytostatický účinok na nádorové́ bunky.

Inhibícia patofyziologického zápalového  procesu dochádza k výraznému zlepšeniu stavu na úrovni telesných departmentov, čo vedie ku stimulácii mechanizmov (imunita, nervový  systém) podporujúcich šancu na uzdravenie. Zníženie prezápalovej  pohotovosti organizmu znižuje riziko progresie nádorových ochorení, predlžuje stav remise nádoru, zvyšuje kvalitu života.

c) Vitamin C v dávke 1,0 g/kg telesnej hmotnosti 2x týždenne

 Mechanizmus účinku: protinádorový efekt na základe pre-oxidatívneho pôsobenia.

 • Očakávaný efekt: selektívne cytotoxický efekt na nádorové bunky. 

Z hľadiska bezpečnosti  , ako ukazujú posledné štúdie ( Hoffer a kol., 2000, Welsh a kol. 2013) uvedené dávky vitamínu C  nezvyšujú riziko tvorby oxalátových kameňov. U onkologicky chorých  s normálnou funkciou obličiek, bez obličkových kameňov pri  úvodnom vyšetrení je vnútrožilové podávanie vitamínu C vo vysokých dávkach bezpečné.

V klinickej praxi nebol potvrdený ďalší tradujúci sa názor, že antioxidanty v štádiu  progresie nádorového  bujnenia môžu nepriaznivo ovplyvniť  proti nádorovú liečbu pomocou voľných kyslíkových radikálov. Americký National Centre Institute ( Národný onkologický inštitút)  tento účinok vitamínu C na zníženie účinku chemoterapie vyvrátil , a to vo svojom komentári k práci publikovanej v r. 2008 ( Neaney a kol., 2008)

Vitamin C-Injektopas 7,5 g – podporná, doplnková terapia odporúčania
Ochorenie Dávkovanie
imunitný systém 7,5g/1-2x týždenne /4-6 týždňov/, následne podľa potreby 1x týždenne
akútna jednoduchá infekcia 7,5g/2-3x týždenne/následne podľa potreby 1x týždenne
Chronická infekcia 7,5g/2-3x týždenne /4-6 týždňov/, následne podľa potreby 1x týždenne
zápaly 7,7g-15g/2x týždenne/3 týždne, následne podľa potreby 1x týždenne
artritída 7,5g/1-2x týždenne/4-6 týždňov/, následne podľa potreby 1x týždenne
osteoartritída 7,5g/2-3x týždenne/4-6 týždňov/, následne podľa potreby 1x týždenne
bolesť chrbta, vertebrálne ochorenie 7,5gr-15gr/2x týždenne/4-6 týždňov/následne podľa potreby 1x týždenne
   
Hojenie rán:  
pred operáciou 7,5g/1 deň pred operáciou
po operácii 7,5g/3 dni za sebou, potom 2.-4. týždeň/1-2x týždenne/následne podľa potreby 1x týždenne
   
Herpes zoster 7,5g/2-3x týždenne /4-6 týždňov/, následne podľa potreby 1x týždenne
dermatitída 7,5g/1-2x týždenne /4-6 týždňov/, následne podľa potreby 1x týždenne
alergie 7,5g/3x prvý týždeň, následne 2.-4. týždeň/1-2x týždenne/následne podľa potreby 1x týždenne
depresia, syndróm vyhorenia 7,5g/2-3x týždenne /4-6 týždňov/, následne podľa potreby 1x týždenne
popáleniny 7,5-30g/2-3x týždenne/2-4 týždne/, následne podľa potreby 1x týždenne
   
preventívne 7,5g/1x týždenne/4 týždne/následne podľa potreby á 2 týždne 1x
   
solídne nádory 7,5-30g/2-3x týždenne/2-6 týždňov/a následne v závislosti od potreby pokračovať
selektívne nádory – cytostatic / cytotoxic 1g/kg/2x týždenne/a následne v závislosti od potreby pokračovať
   
Kontraindikácie  
Vitamin C– Infúzia 7,5 g sa nesmie používať u pacientov s ochorením alebo predispozíciou na obličkové kamene alebo u pacientov s obličkovou nedostatočnosťou, alebo pri ochorení s akumuláciou železa (talasémia, hemochromatóza, sideroblastická anémia).
cena:  1 aplikácia Vitamin C  injektopas  7,5 g       30 Eur
            5 aplikácií  Vitamin C injektopas  7,5 g       130 Eur  ( zľava 15%)