MÁTE OTÁZKY OHLADNE BOLESTI?

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky ohladne bolesti. Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Nevadí, opýtajte sa nás a my Vám radi odpovieme.

 

1. JE POTREBNÉ MAŤ "VÝMENNÝ LÍSTOK"?

Zo zákona (od 1.4.2013 platí novela zákona č. 576/2004 Z. z) vyplýva povinnosť mať výmenný lístok pri návšteve lekára – špecialistu. Výnimkou môže byť akútny stav, kedy nemôže dôjsť k odkladu vyšetrenia, respektíve odklad by mohol mať nepriaznivý vplyv na zdravotný stav pacienta. Ak ste sa už niekedy v minulosti u nás liečili a prichádzate len na opätovné vyšetrenie alebo predpísanie liekov, nemusíte znova mať odporúčanie od obvodného doktora.

2. MUSÍM SA NA VYŠETRENIE OBJEDNAŤ?

Vzhľadom k dĺžke vyšetrenia (pri prvom vyšetrení aspoň 60 minút) je potrebné sa ku nám objednať.

3. KTORÉ BOLESTI SÚ NAJČASTEJŠIE LIEČENÉ v ALGEZIOLOGICKEJ AMBULANCII?

Bolesti chrbta, v dôsledku vysunutia medzistavcových platničiek, degeneratívnych zmien, zúženia miechového kanála, fibrózy, nádorov. Bolesť súvisiaca s onkologickým ochorením chronické bolesti brucha neuralgia trojklanného nervu bolesť v súvislosti s pásovým oparom komplexný regionálny bolestivý syndróm bolesti svalov a kĺbov fibromyalgie chronické bolesti hlavy ochorenia centrálneho nervového systému spojené s bolesťou bolesti súvisiace s osteoporózou a kompresívnymi zlomeninami stavcov zabezpečenie starostlivosť o pacientov po zavedení neurostimulátora.

 

4. ČO JE ALGEZIOLÓGIA?

Veda, ktorá sa zaoberá liečbou bolesti, je nadstavbový medicínsky odbor nad základnými klinickými odbormi: anestéziológia a intenzívna medicína, neurológia, pediatria a interná medicína. Zabezpečuje špecializovanú zdravotnú starostlivosť pozostávajúcu z diagnostiky, prevencie a racionálnej liečby tých bolestivých symptómov, ktoré nereagujú na zaužívané liečebné postupy, pretrvávajú napriek odstráneniu vyvolávajúcej príčiny alebo sú dôsledkom v súčasnosti nevyliečiteľných ochorení. Alegeziológia sa zaoberá riešením akútnej, chronickej a onkologickej bolesti s odlišnými patofyziologickými mechanizmami. Najlepšie vystihuje bolesť definícia Medzinárodnej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti (ISAP) , ktorá hovorí: „Bolesť je nepríjemný pocit alebo emocionálny zážitok spojený so skutočným alebo potenciálnym poškodením tkaniva, alebo sa ako taký opisuje. Bolesť je vždy subjektívna.“ Chronická bolesť je v súčasnosti najväčším zdravotníckym problémom v Európe a je samostatnou chorobnou jednotkou. Bolesť je to, čo pacient cíti a nie je to, čo si o bolesti pacienta myslí jeho okolie. Keďže bolesť je subjektívna záležitosť, intenzitu bolesti nevieme zmerať objektívne, ani laboratórne dokázať, preto je aj liečba bolesti pomerne zložitým problémom a vyžaduje úzku spoluprácu pacienta a lekára. Mnohí sa domnievajú, že bolesť rovnako ako choroba patrí k životu a keď príde, musí sa znášať. Nie je to však pravda! Právo na odstránenie bolesti a utrpenia patrí k základným ľudským právam a naopak ponechanie pacienta v bolesti možno kvalifikovať ako zanedbanie lekárskej povinnosti.

5. KTO MÔŽE BYŤ VYŠETRENÝ A LIEČENÝ V AMBULANCII BOLESTI?

Pacient s bolesťou chronickou alebo akútnou (poúrazovou, pooparčnou), nádorovou aj nenádorovou a to v prípadoch ak bežne používané konzervatívne postupy neviedli k zmierneniu bolesti, bolesť závažným spôsobom ovplyvňuje kvalitu pacientovho života, je indikovaný špeciálny postup v tlmení bolesti, včasná a intenzívna liečba môže skrátiť priebeh a trvanie ochorenia (Napr. herpes zoster (pásový opar), komplexný regionálny bolestivý syndróm) Liečba každého pacienta je individuálna. V spolupráci s kolegami v ostatných odboroch (neurológia, ortopédia, FRO, psychiatria, psychológia) zabezpečujeme multidisciplinárny prístup v liečbe bolesti, tak vieme v terapii využiť celé spektrum terapeutických možností.