KTO SME?

Algmed Ambulancia bolesti je špecializovaná odborná ambulancia pre liečbu predovšetkým chronických bolestivých syndrómov nezvládnuteľných doterajšou terapiou. Liečba začína dôkladným vstupným pohovorom, vychádzajúcim z výsledkov vyšetrení na odborných pracoviskách. Preto je potrebné vopred sa dohodnúť na termíne návštevy, k prvému vyšetreniu doniesť úplnú zdravotnú dokumentáciu a podľa možnosti doniesť vyplnený dotazník, ktorý je súčasťou našej internetovej stránky. Vzhľadom k časovej náročnosti predovšetkým vstupného pohovoru a vyšetrenia je nevyhnutné objednanie pacienta vždy na presne určenú hodinu.

ĽUDIA

Sme tu pre Vás a Vaše problémy s bolesťou

MUDr. Daniela Ogurčáková

Hlavná doktorka, zakladateľka ambulancie bolesti