KTO SME?

Algmed Ambulancia bolesti je špecializovaná odborná ambulancia pre liečbu predovšetkým chronických bolestivých syndrómov nezvládnuteľných doterajšou terapiou. Liečba začína dôkladným vstupným pohovorom, vychádzajúcim z výsledkov vyšetrení na odborných pracoviskách. Preto je potrebné vopred sa dohodnúť na termíne návštevy, k prvému vyšetreniu doniesť úplnú zdravotnú dokumentáciu a podľa možnosti doniesť vyplnený dotazník, ktorý je súčasťou našej internetovej stránky. Vzhľadom k časovej náročnosti predovšetkým vstupného pohovoru a vyšetrenia je nevyhnutné objednanie pacienta vždy na presne určenú hodinu.

ĽUDIA

Sme tu pre Vás a Vaše problémy s bolesťou

MUDr. Daniela Ogurčáková

Hlavná doktorka, zakladateľka ambulancie bolesti

„Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach som ukončila r. 1990. Od ukončenia štúdia som pracovala na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny v 1. súkromnej nemocnici Košice – Šaca. V roku 1996 som absolvovala I . atestáciu a r. 2001 II. atestáciu v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína. Od roku 1999 sa venujem liečbe akútnej a chronickej bolesti, r. 2005 som úspešne vykonala subšpecializačnú skúšku v odbore Algeziológia. Som členkou Slovenskej spoločnosti pre štúdium a liečbu bolesti a tiež Slovenskej spoločnosti anestézie a intenzívnej medicíny.“